ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "Tech Startup ในยุค Sharing "
SSRU admin
2017-03-22 10:27:48

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "Tech Startup ในยุค Sharing "

Download กำหนดการโครงการ Start up

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา