วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวันเข้าพรรษาโดยเข้าร่วมพิธีถวานเทียนพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี จ.นครปฐม
SSRU admin
2016-07-21 09:38:06

วิทยาลัยนานาชาติ จัดโครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวันเข้าพรรษาโดยเข้าร่วมพิธีถวานเทียนพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี จ.นครปฐม
เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวันเข้าพรรษา ซึ่งมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ของวิทยาลัยนานาชาติ ณ วัดพุทธธรรมรังสี จ.นครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา พร้อมทำบุญและร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาในวัดพุทธธรรมรังษี ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.ssruic.ssru.ac.th

ที่มา : วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
ผู้นำเสนอข่าว: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา