วิทยาลัยนานาชาติ นำนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่ 6 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม จ.กรุงเทพฯ
SSRU admin
2016-07-21 09:28:26

วิทยาลัยนานาชาติ นำนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าศึกษาดูงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่ 6 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม จ.กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ บัวรอด อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) และเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ ได้นำนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 รหัส (58) ไปศึกษาดูงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่ 6 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม จ.กรุงเทพฯ ซึ่งในงานมีการแสดงโชว์ผลงานอาทิ เช่น เครื่องเงิน เครื่องทอง และงานหัตถกรรมของสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในการเดินทางไปศึกษาดูงานนี้ นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เข้าชมสถานที่จริงและได้ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะหัตถกรรมกันมากอีกด้วยเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.ssruic.ssru.ac.th

ที่มา : วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
ผู้นำเสนอข่าว: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา