บริการจัดหางานและฝึกอบรมอาชีพ (Job Fair) 26 เม.ย.60
SSRU admin
2017-04-20 10:06:47

บริการจัดหางานและฝึกอบรมอาชีพ (Job Fair) 26 เม.ย.60ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่กำลังมองหางานทำ Part time - Full time สามารถเตรียมเอกสารมาสมัครงานกับผู้ประกอบการได้โดยตรง และฝึกอบรมอาชีพ อาทิ จัดสวนขวด สานตะกร้า หมอนรองคอ หมวก กรอบกระจกไม้เดคูพาจ ในกิจกรรม บริการจัดหางานและฝึกอบรมอาชีพ (Job Fair) วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ลานกิจกรรมนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย…

ที่มา : งานส่งเสริมและฝึกอบรมอาชืพ ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี