นักศึกษา วจก. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม จิตอาสา "ลงแรงที่แปลงดาวเรือง" เรืองรองส่องหล้า แด่องค์ราชันย์
SSRU admin
2017-09-18 09:54:39

นักศึกษา วจก. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรม จิตอาสา "ลงแรงที่แปลงดาวเรือง" เรืองรองส่องหล้า แด่องค์ราชันย์

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาชมรมสื่อสร้างสรรค์นักศึกษาทีมดาวเดือนกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา "ลงแรงที่แปลงดาวเรือง" เรืองรองส่องหล้า แด่องค์ราชันย์ จัดขึ้นโดย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  ณ สถานีโทรทัน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา