ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ "เพลงขวัญ" นศ.วจก ในการประกวด The Face Thailand Season 3
SSRU admin
2017-04-18 09:37:38

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ เพลงขวัญ นศ.วจก ในการประกวด The Face Thailand Season 3


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา