ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม "พลิกวิกฤตธุรกิจออนไลน์ สู่ความเป็นเลิศงานบริการ"
SSRU admin
2017-03-17 09:18:00

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม "พลิกวิกฤตธุรกิจออนไลน์ สู่ความเป็นเลิศงานบริการ"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ:งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา