สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาโครงการจะก่อตั้งค่ายเพลงของสาขาวิชาดนตรี สวนสุนันทา
SSRU admin
2017-03-17 09:14:18

สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาโครงการจะก่อตั้งค่ายเพลงของสาขาวิชาดนตรี สวนสุนันทา

ด้วยสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีโครงการจะก่อตั้งค่ายเพลงของสาขาวิชาดนตรี สวนสุนันทา โดยจะเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้นำผลงานของตนเองมาโปรโมทผ่านสื่อ Social Media เช่น Facebook หรือ Youtube ทั้งนี้ ให้นักศึกษาได้รู้จักการบริหารจัดการค่ายเพลง โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นที่ปรึกษาค่อยให้คำแนะนำ ซึ่งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาดนตรี นำโดยอาจารย์ขจร ถ้ำทอง หัวหน้าสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมสัมมนาให้กับนักศึกษา โดยได้เชิญศิษย์เก่าผู้มีประสบการณ์ทางด้านการทำค่ายเพลง และโปรโมทผลงานผ่านสื่อ Social Media และเคยได้ร่วมงานกับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง RS และ Grammy มาเป็นวิทยากรให้ความรู้จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณนิรันดร์ เอื่ยมพลับใหญ่ หรือพี่จอย ศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Sale Manager ของ True Music 2. คุณกษิดิศ จันทพรหม หรือพี่แล่ม ตำแหน่ง Promoter Grand Music GMM Grammy และ 3.คุณวิทยา ผกากรอง หรือพี่ต๊ะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Strategic Planner ของ True Music จัดขึ้น ณ สาขาวิชาดนตรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ที่มา :  นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา