คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จ.ชลบุรี
SSRU admin
2017-03-17 09:06:55

คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาปลูกปะการัง ณ หาดเตยงาม จ.ชลบุรีวันที่ 15 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ นำสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา เดินทางไปยังหาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทำกิจกรรมปลูกปะการัง ด้วยวิธีการอนุรักษ์แบบยั่งยืนและไม่เป็นขยะในทะเล โดยการใช้หินฟอสซิลหล่อด้วยปูนซีเมนต์มาเป็นแท่นฐานปลูก ซึ่งวัสดุที่นำมาทำฐานปลูกจะสามารถย่อยสลายได้เองในน้ำทะเล อีกทั้งตัวปะการังเองยังสามารถสกัดเอาหินปูนที่ฐานปลูกไปสร้างเป็นโคโลนีของตัวมันเอง เรียกได้ว่าพอปะการังค่อยๆโตขึ้น ก้อนหินปูนนี้จะค่อยๆ ย่อยสลายไปเอง ก็จะไม่เกิดปัญหาขยะในทะเลให้ต้องเก็บกู้ในภายหลัง กิจกรรมนี้นอกจากจะมุ่งหวังให้นักศึกษาได้บำเพ็ญประโยชน์แล้วยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา