วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนานาชาติ
SSRU admin
2016-03-17 17:03:49

วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
International College, Suan Sunandha Rajabhat University


เปิดรับนักศึกษาโดยวิธีการยื่นผลคะแนน (เฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ)

- การทดสอบความถนัดทั่วไป GAT (วิชาภาษาอังกฤษ) ที่มีคะแนนตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป

- ผลการสอบ 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ)ที่มีคะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป

เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติในสาขาดังต่อไปนี้

หลักสูตรนานาชาติในสาขาดังต่อไปนี้

- B.A. (Airline Business) /ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)

- B.A. (Tourism Management) / ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)

- B.A. (Hotel and Hospitality Management)/ ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)

Major Hotel management (เอกการโรงแรม)

Major Restaurant Business (เอกธุรกิจภัตตาคาร)

- B.B.A. (International Business) / บธ.บ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป***

สามารถยื่นใบสมัครและแนบผลคะแนนGAT (วิชาภาษาอังกฤษ) หรือ คะแนนผลการสอบ 9 วิชาสามัญ
(วิชาภาษาอังกฤษ) ได้ด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม)

***เพิ่มเติม*** ทางวิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทาได้เปิดรอบ Walk-In เพื่อให้เข้ามาสมัคร และสอบ
พร้อมฟังผลสอบได้เลยทันที (สอบข้อเขียน-สัมภาษณ์) ใครที่ไม่มีผลคะแนน GAT หรือมาสอบรอบแรก ๆ ไม่ทัน ก็สามารถ Walk-Inเข้ามาได้ ทางวิทยาลัยฯ จะคัดเลือกนักศึกษาจนกว่าจะครบจำนวน

ส่วนงานรับสมัครและประชาสัมพันธ์ 111/5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.082-5601365 , 034-964946 ต่อ101, 121(ติดต่อในเวลาราชการ) หรือ

https://www.facebook.com/Information-Ssruic-136873

... สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/FRBgJG