เปิดลงทะเบียนอบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับบุคลากรสายวิชาการประจำปีงบประมาณ 2560
SSRU admin
2016-11-16 11:00:57

เปิดลงทะเบียนอบรม
โครงการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับบุคลากรสายวิชาการประจำปีงบประมาณ 2560
ประจำเดือนธันวาคม 2559

วันที 26-29 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00-19.00 น.
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 4 อาคาร31 ชั้น2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์http://www.moodi.ssru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-1601232