คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขยายความร่วมมือทางวิชาการ Dalian Neusoft University of information, P.R.CHINA
SSRU admin
2016-06-16 09:50:28

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขยายความร่วมมือทางวิชาการ Dalian Neusoft University of information, P.R.CHINA

วันที่ (15 มิถุนายน 2559) เวลา 13.00 น. อ.ดร.ณัฐพล ใจจริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอ.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทนต้อนรับผู้บริหารจากDalian Neusoft University of information, P.R.CHINA เพื่อทำความรู้จักและร่วมกันหาแนวทางสนับสนุนการเรียนการสอนด้านภาษาจีนของทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา