ขอเชิญสัมผัสกิจกรรมสนุกสนานครบเครื่องเรื่องความรู้และความบันเทิง ณ ลานบ้านครู คณะครุศาสตร์ 25-27 ส.ค.59
SSRU admin
2016-08-15 14:15:16

ขอเชิญสัมผัสกิจกรรมสนุกสนานครบเครื่องเรื่องความรู้และความบันเทิง ณ ลานบ้านครู คณะครุศาสตร์ 25-27 ส.ค.59ที่มา : คณะครุศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา