นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน การแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2559 (2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities)
SSRU admin
2016-12-14 09:09:11

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน การแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2559 (2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธนพล ชื่นมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับโล่ และใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล ในพิธีเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนพิการไทยที่ได้รับรางวัลจาก การแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2559 (2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ เมืองหยางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพิธีเชิดชูเกียรติฯในครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรับโล่ และใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล สำหรับนายธนพล ชื่นมณี ซึ่งพิการทางออทิสติก ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน โดย 2 เหรียญทองได้รับจากการแข่งขัน E-tools (ประเภทบุคคล) และรางวัล Global IT Leader (ประเภทบุคคล) ส่วน 2 เหรียญเงินได้จากการแข่งขัน E-Life map (ประเภทบุคคล) และการแข่งขัน E-desing (ประเภททีม)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา