คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม
SSRU admin
2016-10-12 09:32:47

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและและบริการวิชาการ, รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ทำการต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Can Tho University ประเทศเวียดนามจำนวน 3 คน ได้แก่ 1. Mr. Tran Hoang Ngoc 2. Mr. Phan Nhat Linh และ 3. Mr. Truong Tan Nho โดย ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา ได้กล่าวต้อนรับแนะนำแนวทางการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งนำชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนต่างๆ ซึ่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ จะทำการศึกษาและทำงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 10-29 ตุลาคม 2559 รวม 3 สัปดาห์ทั้งนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 โดยมี อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ไปรับที่สนามบินดอนเมือง และเข้าพัก ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา โดยทางโรงแรมฯ ให้การต้อนรับพร้อมจัดเตรียมที่พักให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดี สร้างความประทับใจให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ เป็นอย่างมาก


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://sci.ssru.ac.th
ที่มา : นางทิฆัมพร อิสริยอนันต์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา