นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์ ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมการผลิตสื่อ โดย ป.ป.ช.
SSRU admin
2016-09-12 10:35:21

นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์ ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมการผลิตสื่อ โดย ป.ป.ช.

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย นายภูวรินทร์ พรแสน นายกัณฑ์คณิน ยุตะภักดิ์ และนายกมล กำเหนิดทอง ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ภายใต้โครงการ Workshop Young Blood Anti-Corruption ร่วมกับเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 25 คน โดยมีอาจารย์พงศวีร์ สุภานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการภาพยนตร์ เป็นผู้ดูแลตลอดการอบรม ณ โรงแรมจี หัวหินนีสอร์ตแอนด์มอลล์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ตลอดช่วงระยะเวลาการอบรม นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเยาวชนด้วยกัน ตลอดจนได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงหลายๆด้าน อาทิ คุณบัณฑิต ทองดี ผู้กำกับภาพยนตร์ ให้ความรู้ในหัวข้อ "เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นให้น่าสนใจ" คุณสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการปปช. ให้ความรู้ในหัวข้อ "การนำข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาลงในภาพยนตร์สั้น" ซึ่งนักศึกษาจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ไปต่อยอดและผลิตผลงานให้มีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา