นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าพบ ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU admin
2018-11-01 10:35:58


นายสหรัฐ ลักษณะสุต นายวิสุทธิชา ไชยลังกา นางสาว ณัฐญากานต์สามารถ เข้าพบ ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรายงานผลการแข่งขันนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2561 (โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.)