กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา
SSRU admin
2017-05-11 10:15:41

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

                เช้าวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560 ณ ลานพลาซ่า อาคารอินดอร์สเตเดียม สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน (สนามกีฬาหัวหมาก) โดยสำนักทรัพย์สินและรายได้ ที่ให้การสนับสนุนกล่องใส่ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับการทำบุญคราวนี้

               ทั้งนี้ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ได้ร่วมแจกหนังสือธรรมะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) รวมทั้งการแจกน้ำดื่มสมุนไพร คลายร้อน ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2560 ให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

               การร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะทำให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกพระพุทธคุณ 3 ประการ ได้แก่ พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสิ่งมีชีวิต รวมทั้งยังเป็นการทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีในการทำนุบำรุงศาสนา และระลึกถึงการนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

ชมภาพการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://www.facebook.com/ssru.stu/photos/pcb.1880511958902904/1880510832236350/?type=3&theater 

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี