โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็นพิธีกรมือใหม่ ก้าวไกลสู่อาชีพ รุ่นที่2
SSRU admin
2017-04-11 13:58:36

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็นพิธีกรมือใหม่ ก้าวไกลสู่อาชีพ รุ่นที่2

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
1. http://ilpc.ssru.ac.th 
2. www.facebook.com/ilpcssru

ที่มา : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชิวิต(สสสร.)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา