น.ศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้าอันดับ 1 การประกวด World Miss University Thailand 2016
SSRU admin
2016-11-09 15:45:59

น.ศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้าอันดับ 1 การประกวด World Miss University Thailand 2016

นางสาวประภาศิริ อินทะรังษี (หงส์)นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้าอันดับ 1 การประกวด World Miss University Thailand 2016ในการประกวด ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

โดยนางสาวประภาศิริ อินทะรังษี (หงส์) จะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าประกวดแข่งขัน World Miss University ณ ประเทศเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่าง วันที่ 13 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 นี้ต่อไป

ที่มา : งานประชาสัมพัธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา