ประกาศรับตรงเพิ่มเติมเข้าศึกษา ที่วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ปีการศึกษา 2559
SSRU admin
2016-07-08 11:19:03

ประกาศรับตรงเพิ่มเติมเข้าศึกษา ที่วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ปีการศึกษา 2559

เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติในสาขาดังต่อไปนี้

- B.A. (Airline Business) / ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน)

- B.A. (Tourism Management) / ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว)

- B.A. (Hotel and Hospitality Management) ศศ.บ. (การจัดการโรงแรม)

Major : Hotel management (เอกการโรงแรม)

Major : Restaurant Business (เอกธุรกิจภัตตาคาร)

- B.B.A. (International Business) / บธ.บ (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) .

ตั้งแต่วันนี้ -30กรกฏาคม2559 .

สามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเองได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 15.00 น.

ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์(วันหยุดราชการ)

ที่ห้องประชาสัมพันธ์ (Office 2) ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา

111/5 หมู่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร.034-964946 กด1 หรือ 082-5601365 .

เอกสารที่ต้องนำมา

1.สำเนาใบ ปพ.5 หรือ 6 เทอม 1 ใบ

2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ .

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่082-5601365หรือ034-964946กด1 .

ดูรายละเอียด เกี่ยวกับการเรียนได้ที่ลิ้งค์นี้ค่ะ https://goo.gl/J8YdXB .

แผนที่มายังวิทยาลัย https://goo.gl/FG4FvI