กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23-27 และ 29 ก.ค.60
SSRU admin
2017-06-08 09:51:24

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-26 และ 29 ก.ค.60

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 และภาคพิเศษ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4                 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
       ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
       อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 5 หรือ โทร: 081 8186626 (คุณนิพนธ์)
รายละเอียด
       1.ประกาศการปรับรอบพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
       2.กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี