นศ.การละคร คณะศิลปกรรมฯ คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์สุราษฏร์ธานี ประจำปี 2560
SSRU admin
2017-06-08 09:29:47

นศ.การละคร คณะศิลปกรรมฯ คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์สุราษฏร์ธานี ประจำปี 2560ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา