ปิดให้บริการ One Stop Service 16-17 เม.ย.59
SSRU admin
2016-04-08 19:09:29

ปิดให้บริการ One Stop Service 16-17 เม.ย.59


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปิดให้บริการเคาน์เตอร์ One Stop Service
อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันเสาร์ที่ 16 และ วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2559

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทรศัพท์ 0-2160-1023 , 0-2160-1400