มรภ.สวนสุนันทา ร่วมถวายความจงรักภักดี รัชกาลที่ 10
SSRU admin
2016-12-07 10:19:25

มรภ.สวนสุนันทา ร่วมถวายความจงรักภักดี รัชกาลที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม โดย นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดกรวยดอกไม้ และอ่านประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรื่องอัญเชิญพระราชทายาทขิ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี นำประชาคมสวนสุนันทา กล่าวถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากเสร็จพิธีแล้วได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย


ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา