ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมนาฯ "สร้างแบรนด์ให้ดัง เพิ่มพลังยอดขาย"
SSRU admin
2017-03-07 09:48:32

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมนาฯ "สร้างแบรนด์ให้ดัง เพิ่มพลังยอดขาย"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา :  กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา