รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา โครงการทุนเพชรสุนันทา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
SSRU admin
2016-10-06 14:36:36

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา โครงการทุนเพชรสุนันทา และระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

-ระบบโควตาและโครงการทุนเพชรสุนันทา
(รับสมัครระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559)
-ระบบรับตรง (รอบ1)
(รับสมัครระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2559)