ขอเชิญร่วมงาน "เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ" ครั้งที่ 12
SSRU admin
2017-09-06 10:22:20

ขอเชิญร่วมงาน "เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ" ครั้งที่ 12  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญร่วมงาน "เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ" ครั้งที่ 12  ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00-16.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญได้ที่  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โทร. 0-2160-1494  (กิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา