ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
SSRU admin
2016-02-05 16:12:04

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559


...ตรวจสอบรายชื่อ


...รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

2. กำหนดการรายงานตัวภาคปกติ ระบบรับตรง ปี 2559 (รอบ 1) แก้ไข

3. ตารางค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาและค่าลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ ปี2559 (ระบบรับตรง)

4. แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ธนาคารกรุงเทพฯ

5. ประกาศ เรื่อง ราคาเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา

6. แบบฟอร์มจองเครื่องแบบนักศึกษา


...หมายเหตุ

1. รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สอบผ่าน (ตัวจริง) ปี 2559

2. รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้สอบผ่าน (ประเภทตัวสำรอง) ปี 2559

3. รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก ปี 2559