ประกาศผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
SSRU admin
2016-08-03 14:48:21

ประกาศผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

-ประกาศผ่อนผันทหาร 2559
-รายละเอียดการผ่อนผันทหาร 2559
-ขั้นตอนการผ่อนผันทหาร
-แบบฟอร์มคำขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร