ขอเชิญร่วมฟังบรรยายธรรมะ "ธรรมะในชีวิตการทำงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต
SSRU admin
2017-03-02 11:36:11

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายธรรมะ "ธรรมะในชีวิตการทำงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายธรรมะ "ธรรมะในชีวิตการทำงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตุโต
ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ห้อง 306 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

***ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

สำรองที่นั่งฟรี โทร. 034-964946 หรือ 088-2199492 คุณกี่
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.ssruic.ssru.ac.th
ที่มา : วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา