ประกาศ!! ปิดปรับปรุงระบบ e-Office & Internet วันที่ 3 ส.ค. 59 เวลา 17:00 - 21:00 น.
SSRU admin
2016-08-01 11:24:24

ประกาศ!! ปิดปรับปรุงระบบ e-Office & Internet
ในวันพุธที่ 3 ส.ค. 59 เวลา 17:00 - 21:00 น.

เพื่อทำการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบเครือข่าย
จีงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว