สุนันทาคลินิกเวชกรรมเชิญชวนบุคลากรรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มโรค Metabolic ฟรี!!
SSRU admin
2017-06-01 10:11:01

สุนันทาคลินิกเวชกรรมเชิญชวนบุคลากรรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มโรค Metabolic  ฟรี!!

                     สุนันทาคลินิกเวชกรรม ได้จัดโครงการคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรค Metabolic ในประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยโรค Metabolic เป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องมาจากการเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงาน เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง โรคเหล่านี้เป็นภัยเงียบ สุนันทาคลินิกเวชกรรม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทุกท่าน

                      สามารถรับการตรวจได้ที่ สุนันทาคลินิกเวชกรรม อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 1 เปิดรับการตรวจในวันที่ 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 26, 27 และ 30 เดือนมิถุนายน 2560 โดยการตรวจแต่ละรอบจะรับจำนวนเพียง 100 คนเท่านั้น แบ่งเป็น 2 รอบต่อวันดังนี้

                      - รอบแรก เวลา 08.00-10.00 น.

                      - รอบสอง เวลา 13.00-15.00 น.

                     วิธีปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจ เพียงงดน้ำ งดอาหาร ก่อนรับการตรวจ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง และสามารถรับผลการตรวจ 1 วันถัดจากวันเจาะเลือด พร้อมการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สุนันทาคลินิกเวชกรรม เบอร์โทรศัพท์ 02-160-1357

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี