ประกาศจ้างออกแบบสระว่ายน้ำ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
SSRU admin
2018-09-13 10:12:11

ประกาศจ้างออกแบบสระว่ายน้ำ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 24 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา