ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกวาดและดูดฝุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2018-03-13 10:26:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกวาดและดูดฝุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา