ประกวดราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษานครปฐม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
SSRU admin
2018-11-07 15:34:36

ประกวดราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษานครปฐม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น.
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา