ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์น้ำภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
SSRU admin
2018-04-05 16:04:24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์น้ำภาคสนามแบบหลายพารามิเตอร์ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา