ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ อาคาร32 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2018-12-04 11:18:26

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ อาคาร32  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา