ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)ซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารคณะครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา จำนวน 2 ตัว
SSRU admin
2019-04-04 15:31:22

ประกาศร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)ซื้อลิฟต์โดยสาร อาคารคณะครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา จำนวน 2 ตัว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา