วารสารฯ วจก.สวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครูดินสอ ประจำปีการศึกษา 2561
SSRU admin
2018-10-29 10:11:40

วารสารฯ วจก.สวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครูดินสอ ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 แขนงวิชาวารสารศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีไหว้ครูดินสอ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยอาจารย์เอกพล เธียรถาวร  หัวหน้าแขนงวิชาวารสารศาสตร์  พร้อมด้วยอาจารย์ประจำแขนงวิชาฯ  รุ่นพี่บัณฑิต; และได้รับเกียรติจากอาจารย์บรรณยงค์ สุวรรณผ่อง  ผู้ทรงคุณวุฒิแขนงวิชาวารสารศาสตร์  ให้โอวาทและเข้าร่วมในพิธี

กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย พิธีอาชีวะปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบิดาแห่งนิเทศศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4, คณาจารย์ประจำแขนงวิชา  และรุ่นพี่บัณฑิต  จากนั้นจึงเป็นพิธีไหว้ครูดินสอ พิธีประกาศรับการเป็นศิษย์ และ  พิธีประดับสัญลักษณ์วารสารศาสตร์ การประดับติ้งรูปนกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแขนงวิชาวารสารศาสตร์แก่นักศึกษา   พิธี ‘คุโรวาท’  โดยนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมรับฟังแนวทาง  และหลักคิด  รวมทั้งการปฏิบัติตนในการศึกษาจากคณาจารย์ประจำแขนงฯ ทุกท่าน  จากนั้นเป็นพิธีพี่สอนน้อง และรับขวัญน้องซึ่งเป็นกิจกรรมปิดท้ายอีกด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา