นิเทศศาสตร์ วจก.ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7
SSRU admin
2018-10-29 10:03:48

นิเทศศาสตร์ วจก.ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7วันที่ 25 ตุลาคม 2561 กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบวงสรวงพระพิฆเนศ ร่วมด้วยรองคณบดี หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณาจารย์  บุคลากร   นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมงานพิธี ณ  บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 56 คณะวิทยาการจัดการ

ภายในงานมีพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศ พิธีบูชาพระบิดาแห่งวงการนิเทศศาสตร์ การครอบครูให้แก่คณาอาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา  รวมทั้งศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ผู้เข้าร่วมงาน  พิธีปฏิญาณตนของนักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1  และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ "อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชมรมสื่อสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 "  จึงเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี "ไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์"

พิธี "ไหว้บรมครูนิเทศศาสตร์" เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2555  ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แสดงความกตัญญูและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวงการนิเทศศาสตร์ไทย  และการอุทิศตนเพื่อการเป็นบัณฑิตนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ  

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา