กองพัฒนานักศึกษา ร่วม สสสร. จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา
SSRU admin
2018-10-29 09:57:40

กองพัฒนานักศึกษา ร่วม สสสร. จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา  ขึ้น ณ ห้องประชุมช่อแก้ว โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นฤมล ชมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสมัครงาน การพูดหน้าห้องเรียน การอยู่ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ หรือการแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และงานที่เข้าร่วม เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา กว่า 200 คน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.https://sdd.ssru.ac.th
2.https://www.facebook.com/ssru.stu

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา