โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
SSRU admin
2018-08-29 14:46:02

โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ธิดา นิติธรญาดา หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมปลูกกล้าไผ่หนาม เพื่อสร้างแนวป้องกันช้างออกจากป่ามาทำลายทรัพย์สินและชีวิตชาวบ้าน และป้องกันการเข้าทำร้ายช้างป่า  ในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : นายไพรัช ศิริวัฒนพิศาล
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา