นักศึกษา "ชมรมสหเวชอาสาพัฒนาสังคม" ทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อต้อนรับน้องๆก่อนเปิดภาคเรียน
SSRU admin
2019-04-29 10:14:43

นักศึกษา "ชมรมสหเวชอาสาพัฒนาสังคม" ทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อต้อนรับน้องๆก่อนเปิดภาคเรียน


ที่มา : ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา