นศ.แพทย์แผนไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ ชุดประจำมหาวิทยาลัย และครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 "หมอหลวงแผนไทย"
SSRU admin
2019-01-29 10:24:21

นศ.แพทย์แผนไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ ชุดประจำมหาวิทยาลัย และครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 "หมอหลวงแผนไทย"

ที่มา : ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา