นศ.เลขานุการการแพทย์ฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพรฯ
SSRU admin
2019-01-29 10:11:24

นศ.เลขานุการการแพทย์ฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสมุนไพรฯ

ที่มา :  ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา