คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับ Food Waste
SSRU admin
2018-12-28 10:02:39

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับ Food Waste

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับ Food Waste หรือ การสูญเปล่าของอาหาร วิทยากรจากบริษัท ซีพีแรม จำกัด ซึ่งนักศึกษาจะได้ตระหนักรู้ถึงความหมายของการสูญเปล่าของอาหารและเรียนรู้วิธีการปฏิบัติอย่างไรเพื่อลดการเกิด food waste ซึ่งในครั้งนี้บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยังได้มาประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" แชร์ไอเดีย สร้างพลังผ่านวีดีโอคลิปความยาว 3 นาที เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 360,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา