Human Library เปิดหนังสือมีชีวิต สวนสุนันทา
SSRU admin
2019-03-28 14:36:51

Human Library เปิดหนังสือมีชีวิต สวนสุนันทา

ที่มา : นายธนชาติ นาที / นางสาวอรทัย ลีใส : ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา