นศ.การประชาสัมพันธ์ฯ วจก. รับโล่รางวัลคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม จากสภากาชาดไทย
SSRU admin
2018-09-27 09:53:59

นศ.การประชาสัมพันธ์ฯ วจก. รับโล่รางวัลคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม จากสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 สำนักงานยุวกาชาด  ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)  ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล  ในงาน Young Crenoactive Awards 2018  ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยทีม The pigeon  นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สร้างชื่อ คว้าโล่รางวัลการประกวดโครงการ Young PR Club เป็นการรวมพลังเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาด เพื่อนำเสนอผลงานดีเด่นของเยาวชนด้านการทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับจิตอาสาและเครื่องหมายกาชาด ซึ่งแสดงถึงความ Creative  จากผลงานคลิปวิดีโอยอดเยี่ยมเรื่อง "ความรู้เครื่องหมายสภากาชาด" โดยคุณเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานมอบโล่รางวัล

และในวันนี้ (26 กันยายน 2561) นักศึกษาทีม "The pigeon " พร้อมด้วยหัวหน้าแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  คณาจารย์ประจำแขนง  นำโล่เกียรติยศเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยคณบดีกล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา