พิธีประดับบ่า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
SSRU admin
2018-10-26 10:28:25

พิธีประดับบ่า วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.cls.ssru.ac.th
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยโลจิสติกส์
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา